Chính sách bảo mật

Khi mua hàng tại website, để giúp cho chúng tôi thực hiện giao hàng đúng người, đúng địa chỉ, số điện thoại,….quý khách tự nguyện cung cấp một số thông tin cá nhân này. Chúng tôi cam kết bảo mật, không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào khách, ngoại trừ:

- Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân

- Yêu cầu pháp lý của các cơ quan chức năng nhà nước, tránh nhiệm pháp lý phải thực hiện

Tin khác